Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Το Ταξίδι. Ψυχική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση και στρες.

Ποιότητα Ζωής | Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Το Ταξίδι. Ψυχική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση και στρες.

H οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων πολιτικής υγείας θα βοηθήσουν τα άτομα, που βιώνουν την οικονομική τοξικότητα του καρκίνου, μετά τη διάγνωση, να διατηρήσουν καλή ποιότητα ζωής.

Οικονομική επιβάρυνση και στρες, που σχετίζεται με την  επίπτωση του κόστους του καρκίνου, έδειξε πρόσφατη μελέτη. Στη μελέτη αξιολογήθηκε η επίπτωση του κόστους του καρκίνου και η οικονομική τοξικότητα των ατόμων εργασιακής ηλικίας, μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Η οικονομική τοξικότητα περιέλαβε την αντικειμενική οικονομική επιβάρυνση και το υποκειμενικό στρες που σχετίζεται με την οικονομική επιβάρυνση. Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων, που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν βιώσει οικονομική τοξικότητα.

Ζητήματα όπως φόβος για υποτροπή του καρκίνου και αβεβαιότητα περιγράφηκαν πιο συχνά στα άτομα με οικονομική τοξικότητα. Επίσης, τα άτομα αυτά ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικής κατάστασης και πιο έντονα συμπτώματα [1].

Τα συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν ότι ένας σημαντικός αριθμός των ατόμων εργασιακής ηλικίας, με ιστορικό καρκίνου,  βιώνουν  στρες που σχετίζεται με το οικονομικό ζήτημα, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και αντικειμενική δυσκολία στα οικονομικά τους.

Το οικονομικά-σχετιζόμενο στρες επηρεάζει αρνητικά την ψυχική ευημερία των ατόμων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα ζωής.  Συγκεκριμένα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική τοξικότητα, που θα βιώσει ο ασθενής, όπως βρέθηκε σε άλλη πρόσφατη μελέτη βρέθηκε [2].

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς είναι καλό να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους ασθενείς, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά για υψηλή πιθανότητα οικονομικής τοξικότητας. Ο ακόλουθος σχεδιασμός και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων πολιτικής υγείας  θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να διατηρήσουν μία καλή ποιότητα ζωής.

Το κόστος αντιμετώπισης του καρκίνου αυξάνει 2 και 3 φορές περισσότερο από το κόστος άλλων νοσημάτων. Το υψηλό και αυξανόμενο αυτό κόστος μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη οικονομική τοξικότητα στο επίπεδο του ασθενούς. Η οικονομική τοξικότητα επηρεάζει αρνητικά πολλούς τομείς της σωματικής/φυσικής αλλά και της ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας ζωής μας.

Τα άτομα που υφίστανται την οικονομική τοξικότητα μπορεί να καθυστερήσουν τη θεραπεία τους ή το φάρμακό τους και να ξεχάσουν να φροντίσουν την ψυχική τους υγεία. Η οικονομική τοξικότητα επηρεάζει περισσότερο τα άτομα σε «ηλικία εργασίας».

Η διάγνωση του καρκίνου μπορεί να επηρεάσει και τα πιο νεαρά άτομα και να δυσκολέψει τις σπουδές τους και την μετέπειτα είσοδό τους στην παραγωγή, την εργασία και γενικά την εξέλιξη και την καριέρα τους.

Πηγή: 

[1] Kang D et al. Impact of objective financial burden and subjective financial distress on spiritual well-being and quality of life among working-age cancer survivors. Supportive Care in Cancer 2022; 30:4917-4926.

[2]. Qiu Z et al. Financial toxicity assessment and associated factors analysis of patients with cancer in China. Supportive Care in Cancer 2023; 31:264

 

Βρείτε στην Λίστα των Επαγγελματιών Υγείας της CureCancer - mycancer.gr τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, που είναι κατάλληλος για εσάς.

Βρείτε την ειδικότητα του Επαγγελματία Υγείας που χρειάζεστε.

Ετικέτες: ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, κόστος καρκίνου

Ποιότητα Ζωής Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Το Ταξίδι. Ψυχική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση και στρες.

Το Ταξίδι. Ψυχική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση και στρες.

H οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων πολιτικής υγείας θα βοηθήσουν τα άτομα, που βιώνουν την οικονομική τοξικότητα του καρκίνου, μετά τη διάγνωση, να διατηρήσουν καλή ποιότητα ζωής.

Οικονομική επιβάρυνση και στρες, που σχετίζεται με την  επίπτωση του κόστους του καρκίνου, έδειξε πρόσφατη μελέτη. Στη μελέτη αξιολογήθηκε η επίπτωση του κόστους του καρκίνου και η οικονομική τοξικότητα των ατόμων εργασιακής ηλικίας, μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Η οικονομική τοξικότητα περιέλαβε την αντικειμενική οικονομική επιβάρυνση και το υποκειμενικό στρες που σχετίζεται με την οικονομική επιβάρυνση. Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων, που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν βιώσει οικονομική τοξικότητα.

Ζητήματα όπως φόβος για υποτροπή του καρκίνου και αβεβαιότητα περιγράφηκαν πιο συχνά στα άτομα με οικονομική τοξικότητα. Επίσης, τα άτομα αυτά ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικής κατάστασης και πιο έντονα συμπτώματα [1].

Τα συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν ότι ένας σημαντικός αριθμός των ατόμων εργασιακής ηλικίας, με ιστορικό καρκίνου,  βιώνουν  στρες που σχετίζεται με το οικονομικό ζήτημα, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και αντικειμενική δυσκολία στα οικονομικά τους.

Το οικονομικά-σχετιζόμενο στρες επηρεάζει αρνητικά την ψυχική ευημερία των ατόμων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα ζωής.  Συγκεκριμένα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική τοξικότητα, που θα βιώσει ο ασθενής, όπως βρέθηκε σε άλλη πρόσφατη μελέτη βρέθηκε [2].

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς είναι καλό να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους ασθενείς, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά για υψηλή πιθανότητα οικονομικής τοξικότητας. Ο ακόλουθος σχεδιασμός και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων πολιτικής υγείας  θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να διατηρήσουν μία καλή ποιότητα ζωής.

Το κόστος αντιμετώπισης του καρκίνου αυξάνει 2 και 3 φορές περισσότερο από το κόστος άλλων νοσημάτων. Το υψηλό και αυξανόμενο αυτό κόστος μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη οικονομική τοξικότητα στο επίπεδο του ασθενούς. Η οικονομική τοξικότητα επηρεάζει αρνητικά πολλούς τομείς της σωματικής/φυσικής αλλά και της ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας ζωής μας.

Τα άτομα που υφίστανται την οικονομική τοξικότητα μπορεί να καθυστερήσουν τη θεραπεία τους ή το φάρμακό τους και να ξεχάσουν να φροντίσουν την ψυχική τους υγεία. Η οικονομική τοξικότητα επηρεάζει περισσότερο τα άτομα σε «ηλικία εργασίας».

Η διάγνωση του καρκίνου μπορεί να επηρεάσει και τα πιο νεαρά άτομα και να δυσκολέψει τις σπουδές τους και την μετέπειτα είσοδό τους στην παραγωγή, την εργασία και γενικά την εξέλιξη και την καριέρα τους.

Πηγή: 

[1] Kang D et al. Impact of objective financial burden and subjective financial distress on spiritual well-being and quality of life among working-age cancer survivors. Supportive Care in Cancer 2022; 30:4917-4926.

[2]. Qiu Z et al. Financial toxicity assessment and associated factors analysis of patients with cancer in China. Supportive Care in Cancer 2023; 31:264

 

Βρείτε στην Λίστα των Επαγγελματιών Υγείας της CureCancer - mycancer.gr τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, που είναι κατάλληλος για εσάς.

Βρείτε την ειδικότητα του Επαγγελματία Υγείας που χρειάζεστε.

Περισσότερα νέα


Εγγραφείτε στην mycancer.gr σήμερα

Θα μαθαίνετε νέα και εξελίξεις σχετικά με τη φροντίδα της υγείας σας.

Εγγραφείτε τώρα
Επικοινωνία