Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Εγγραφή ως Ασθενής
Εγγραφή ως Γιατρός


Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 1 γράμμα Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 1 αριθμό Επιτρέπονται μόνο γράμματα και αριθμοί
Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να αποδεχτείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CURECANCER.GR / CURECANCER.EU

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CURECANCER - mycancer.gr

 

1. Εισαγωγικά 

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ»(στο εξής «η Εταιρεία»), διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://mycancer.gr/ (στο εξής «η CureCancer - mycancer.gr») και τις παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες (στο εξής «οι Υπηρεσίες») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα κ.λπ.) που εμπεριέχεται σε αυτήν, (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό να παρέχει στους χρήστες της CureCancer - mycancer.gr (στο εξής «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες») τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό και συγκεκριμένα να παρέχει:

Α. Στους χρήστες – ασθενείς (στο εξής «οι Ασθενείς»): ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων από τους ίδιους τους Ασθενείς που πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, εν είδη ημερολογίου, με σκοπό την διευκόλυνση της παρακολούθησης της θεραπείας τους και του ιατρικού τους ιστορικού από τους ίδιους κατά την πορεία θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους και να ανταλλάσουν απόψεις με άλλους Ασθενείς που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού και διεξαγωγής ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού) με τον προσωπικό τους ιατρό, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην πλατφόρμα, και με όποιον άλλο επαγγελματία υγείας επιθυμούν και τον επιλέξουν από τη Λίστα των Ιατρών/Επαγγελματιών Υγείας της πλατφόρμας.

Β. Στους χρήστες – ιατρούς/επαγγελματίες υγείας (στο εξής «ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας»): να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών τους και να επικοινωνούν μαζί τους. Ο ιατρός/επαγγελματίας υγείας έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και διεξαγωγής ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού). Ο ιατρός/επαγγελματίας υγείας μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, εάν ο ίδιος ο ασθενής του δώσει πρόσβαση σε αυτό. Ο ασθενής δύναται να ενημερώσει το ιστορικό του στον ιατρό/επαγγελματία υγείας κατά τη διάρκεια του ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού), εάν δεν έχει καταχωρημένο στην πλατφόρμα ιατρικό ιστορικό ή δεν επιθυμεί να δώσει άδεια πρόσβασης στον ιατρό/επαγγελματία υγείας.

Γ. Στους χρήστες-Καταστήματα (στο εξής «το Κατάστημα»): να προβάλουν τα προϊόντα τους στην Πλατφόρμα.

1.2. Αποδοχή των όρων της Πλατφόρμας

Η επίσκεψη στην CureCancer - mycancer.gr ως απλού επισκέπτη και η χρήση του από τους Χρήστες προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης στο σύνολό τους. Η χρήση της CureCancer - mycancer.gr υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ αυτού και των Χρηστών και η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τους Χρήστες. Οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους υποχρεούται να απόσχει από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ή εγγραφή στην CureCancer - mycancer.gr.

1.3. Σε ποιόν ανήκει η CureCancer - mycancer.gr

Η CureCancer - mycancer.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURECANCER - MYCANCER.GR», η οποία εδρεύει στo Χολαργό Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ. 23, αρ. ΓΕΜΗ 134703803000. Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mycancer.gr .

1.4. Συμβατική σχέση μεταξύ CureCancer - mycancer.gr και Χρηστών

Οι παρόντες όροι αποτελούν σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατά την συμβατική διάρκεια του παρόντος, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν το παρόν οποτεδήποτε. Οι Ασθενείς και οι Ιατροί/Επαγγελματίες υγείας δύνανται να λήξουν την παρούσα σχέση και να διαγράψουν τον Λογαριασμό τους με ενεργοποίηση του κουμπιού «Διαγραφή Λογαριασμού». Λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που προβλέπονται σε σχέση με την απενεργοποίηση και τη διαγραφή του χρήστη προβλέπονται στο άρθρο 7 κατωτέρω. Η Εταιρεία δύναται να λήξει την παρούσα σύμβαση με αποστολή απλού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι Χρήστες έχουν συμπληρώσει στα στοιχεία του Λογαριασμού τους. Η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσματά της από την γνωστοποίησή της στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται τη διαγραφή των στοιχείων από τον Λογαριασμό του Χρήστη.

 2. Εγγραφή των Χρηστών στην CureCancer - mycancer.gr και χρήση αυτής από τους Χρήστες

2.1. Άνοιγμα Λογαριασμού στην CureCancer - mycancer.gr

Για την δυνατότητα χρήσης της CureCancer - mycancer.gr και των Yπηρεσιών της, ο επισκέπτης θα πρέπει να εγγραφεί με δική του πρωτοβουλία σ’ αυτήν ως Χρήστης, προκειμένου να ανοίξει δικό του Λογαριασμό, αναλόγως με την κατηγορία εγγεγραμμένου Χρήστη (Ασθενής ή Ιατρός/Επαγγελματίας Υγείας) στην οποία ανήκει. Προκειμένου για τα Καταστήματα, εγγράφονται αφού στείλουν, οι ίδιοι, τα στοιχεία τους στην CureCancer - mycancer.gr και ελέγξουν την ανάρτηση του Κατάστηματος.

2.2. Εγγραφή του Ασθενούς

Για το άνοιγμα Λογαριασμού του Ασθενούς, ο επισκέπτης οφείλει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό (πρόσβασης), τον αριθμό τηλεφώνου του, την ημερομηνία γέννησης και να επιλέξει ζώνη ώρας στα αντιστοίχως προβλεπόμενα πεδία κατά την εγγραφή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η CureCancer - mycancer.gr. Ο Ασθενής δύναται να εισάγει ελεύθερα όποια στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των Υπηρεσιών από την CureCancer - mycancer.gr.

Συνιστάται στους Ασθενείς να μην χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία για τον σχηματισμό του ονόματος χρήστη ή να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο καθότι το στοιχείο αυτό θα είναι εμφανές κατά τη συμμετοχή τους στο Forum (άλλως δύνανται να επιλέξουν τη ρύθμιση ασφαλείας – privacy setting- που τους επιτρέπει να γίνεται ανώνυμα η ανάρτηση στο Forum).

2.3. Χρήση της CureCancer - mycancer.gr από Ασθενή και εισαγωγή στοιχείων του Ασθενούς στο Λογαριασμό του

Η εγγραφή ενός Χρήστη στην CureCancer - mycancer.gr ως Ασθενή του παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των εξής Υπηρεσιών αυτής:

α) οι Ασθενείς αποκτούν τα εξής δικαιώματα εισαγωγής στοιχείων στο Λογαριασμό τους κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση και ευθύνη τους:

i) να δημιουργούν το προσωπικό Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς αναρτώντας τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το ιατρικό τους ιστορικό σε σχέση με την ασθένειά τους ii) να δημιουργούν στο Λογαριασμό Χρήστη τους με τη χρήση του ειδικού προγράμματος της CureCancer - mycancer.gr, το προσωπικό Θεραπευτικό τους Σχέδιο αναρτώντας τις θεραπείες τους, τα συμπτώματά τους, τα ραντεβού με τους ιατρούς τους, κ.ο.κ

iii) να ανεβάζουν σε ειδική ενότητα τις Προσωπικές τους Σημειώσεις συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών από τα συμπτώματά τους (π.χ. δερματολογικά) ή/και να αναρτούν (upload) εξετάσεις τους (εικόνες ή/και σχόλια) προς αποθήκευσή τους

ιv) να αναρτούν στο Forum της CureCancer - mycancer.gr περιεχόμενο σχετικό με τη θεματολογία της πλατφόρμας, καθώς και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτούν δημόσια άλλοι Ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στην CureCancer - mycancer.gr.

Β) Η CureCancer - mycancer.gr παρέχει και δυνατότητα στον Ασθενή να επιλέξει και τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

i) Προσθήκη φαρμάκων στο Σχέδιο Θεραπείας ii) Ρυθμίσεις συχνότητας πρόσληψης φαρμάκων και θεραπευτικών συνεδριών

iii) Υπενθυμίσεις για δόσεις φαρμάκων και ραντεβού θεραπευτικών συνεδριών

iv) Δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού) με τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας που τον παρακολουθεί

2.4. Χρήση της CureCancer - mycancer.gr από Ιατρό/Επαγγελματία υγείας και άδεια Πρόσβασης στον Λογαριασμό του Ασθενούς

α. Η εγγραφή του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας ως χρήστη στην CureCancer - mycancer.gr του παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει Λογαριασμό (προφίλ) συμπληρώνοντας τα ακόλουθα απλά προσωπικά του δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο,

όνομα χρήστη,

κωδικό (password),

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

διεύθυνση ιατρείου,

ΑΦΜ/ΔΟΥ,

τηλέφωνο,

σύντομο βιογραφικό,

φωτογραφία,

άδεια ασκήσεως (προαιρετικά),

website (προαιρετικά),

ζώνη ώρας

τα οποία η CureCancer - mycancer.gr τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του (https://Mycancer.gr/privacy-policy), τελευταία επικαιροποίηση στις  24/11/2022. Ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών.

β. Μέσω της CureCancer - mycancer.gr παρέχεται η δυνατότητα στον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό συγκεκριμένου ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας οφείλει να συμπληρώσει το e-mail του ασθενούς που του έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί σ’ αυτόν, εκτός της CureCancer - mycancer.gr με δική του ευθύνη ως προς τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως ως προς τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια ο Ασθενής θα πρέπει να εγκρίνει την αίτηση πρόσβασης του Ιατρού/Επαγγελματία υγεία κατά τα αναφερόμενα στο δ κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για κάθε νέο ασθενή που θέλει να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που δεν λάβει την έγκριση κανενός ασθενούς ο Ιατρός/Επαγγελματία υγείας δεν δύναται να έχει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενή. Ο ασθενής μπορεί να ενημερώσει τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας σχετικά με το ιστορικό του κατά τη διάρκεια του ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού).

γ. Ρητώς επισημαίνεται ότι ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας δεν έχει πρόσβαση στο Forum της CureCancer - mycancer.gr, ούτε δύναται να κάνει οποιαδήποτε ανάρτηση σε αυτό.

δ. Διαδικασία παροχής συγκατάθεσης πρόσβασης στον λογαριασμό του Ασθενούς: Η Εταιρεία μέσω της CureCancer - mycancer.gr ενημερώνει τον ασθενή με την εμφάνιση ειδικής ενημερωτικής ένδειξης (pop up) και με την αποστολή ενός αυτοματοποιημένου e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχετικά με το αίτημα πρόσβασης του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας, ώστε να το εγκρίνει και να παρέχει άδεια πρόσβασης στο λογαριασμό του. Η αίτηση πρόσβασης του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας προς το Ιατρικό Ιστορικό του ασθενούς παραμένει σε κατάσταση εκκρεμότητας (pending) χωρίς κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό, μέχρι την έγκριση της αίτησης από τον Ασθενή. Ο Ασθενής μπορεί να μην απαντήσει ή να απορρίψει χωρίς καμία αιτιολογία και ελεύθερα οποιαδήποτε αίτηση.

ε. Πρόσβαση στον λογαριασμό του Ασθενούς: Εφόσον εγκριθεί η αίτηση πρόσβασης του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας, από τον Ασθενή, τότε αυτός αποκτά το δικαίωμα απλής πρόσβασης και θέασης του Ιατρικού Ιστορικού και του Θεραπευτικού Σχεδίου του Ασθενούς, υπό τους όρους και την νομοθεσία που ισχύει για την σχέση μεταξύ Ιατρού/Επαγγελματία υγείας και Ασθενούς. Η Εταιρεία δεν παρέχει στον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας δικαίωμα σχολιασμού ή τροποποίησης του περιεχομένου του λογαριασμού του εκάστοτε ασθενή.

ζ. Επισημαίνεται επίσης, ότι ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας αποκτά πρόσβαση στις Προσωπικές Σημειώσεις του Ασθενούς, μόνον αν ο Ασθενής έχει επιλέξει οι Σημειώσεις αυτές να είναι ορατές σ’ αυτόν μέσω του ειδικού privacy setting, το οποίο δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε.

η. Η άδεια πρόσβασης που έχει δώσει ένας ασθενής σε συγκεκριμένο Ιατρό/Επαγγελματία υγείας στον λογαριασμό του γενικά ανακαλείται οποτεδήποτε, ελεύθερα και χωρίς αιτιολογία από τον Ασθενή με το πάτημα του σχετικού κουμπιού ανάκλησης πρόσβασης.

ι. Ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας έχει τη δυνατότητα εφόσον προβεί σε ενεργοποίηση της σχετικής υπηρεσίας στο προφίλ του να παρέχει στους Ασθενείς του, τη δυνατότητα προγραμματισμού και πραγματοποίησης ραντεβού (δια ζώσης ή/και τηλε-ραντεβού). Η υπηρεσία προγραμματισμού και πραγματοποίησης τηλε-ραντεβού με Ιατρό/Επαγγελματία υγείας δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία σε ιατρείο δίνει όμως τη δυνατότητα συνταγογράφησης και καθοδήγησης κατά την κρίση του τελευταίου. Εφόσον ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας κρίνει απαραίτητο ότι απαιτείται εξέταση του ασθενούς στο ιατρείο οφείλει να τον παραπέμπει σε φυσικό ραντεβού. Ρητά επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αντιμετωπιστούν μέσω της υπηρεσίας τηλε-ραντεβού επείγοντα περιστατικά ή/και επιπλοκές, αλλά μόνο τακτικά ραντεβού, δεδομένου αφενός ότι ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας δεν είναι, ούτε υποχρεούται να είναι, συνεχώς διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αφετέρου ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η εν λόγω υπηρεσία δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία σε ιατρείο.

κ. Ο Ασθενής καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της κάρτας του κατά την διαδικασία του αιτήματος για τηλε-ραντεβού αποδεχόμενος την χρέωση που έχει ορίσει ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το ποσό δεσμεύεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η κάρτα του ασθενούς χρεώνεται στο τέλος του τηλε-ραντεβού με εντολή του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας.

λ. Σε περίπτωση που το τηλε-ραντεβού ακυρωθεί έως 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα ο Ασθενής δεν χρεώνεται. Αν το τηλε-ραντεβού ακυρωθεί σε διάστημα μικρότερο από 2 ώρες πριν από την έναρξή του ή ο Ασθενής δεν εμφανιστεί στο ραντεβού, ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας χρεώνει το κόστος της υπηρεσίας που έχει επιλεγεί. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας να μην τηρήσει τον όρο αυτό και να επιλέξει να μην χρεώσει τον ασθενή που δεν εμφανίστηκε ή δεν ακύρωσε εγκαίρως το ραντεβού του.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις για τη χρήση της CureCancer - mycancer.gr

 

3.1. Ποιοι δικαιούνται να γίνουν Χρήστες: Η παροχή της υπηρεσίας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε ενηλίκους (άνω των 18 ετών) και σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η CureCancer - mycancer.gr δικαιούται οποτεδήποτε αζημίως και αναιτιολογήτως να απορρίψει αίτημα επισκέπτη για άνοιγμα λογαριασμού ή να αποκλείσει ή/και διαγράψει οριστικά ή προσωρινά ήδη εγγεγραμμένο Χρήστη οποτεδήποτε ιδίως όμως σε περίπτωση που λάβει σχετική καταγγελία από άλλον Χρήστη ή από τρίτο ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή για τυχόν παράνομη συμπεριφορά ή για παραβίαση των παρόντων όρων. 

3.2. Πρωτοβουλία του Χρήστη για Εγγραφή του στην CureCancer - mycancer.gr

 Όλες οι Υπηρεσίες της CureCancer - mycancer.gr παρέχονται προς τον Χρήστη αποκλειστικά και μόνον κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας για τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας της CureCancer - mycancer.gr που ως άνω περιγράφηκαν.

3.3. Αποποίηση ευθυνών της Εταιρείας

α. Η Εταιρεία δεν ορίζει και δεν ευθύνεται για την τακτική, τις ιατρικές μεθόδους που θα ακολουθήσει ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας, δεν μπορεί να επιβάλλει στον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας να δει έναν ασθενή. Επίσης, η Εταιρεία δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε αν τηρεί ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας και πώς τηρεί τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΥΥ.

β. Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται και δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της οικονομικής συναλλαγής μεταξύ Ιατρού/Επαγγελματία υγείας και Ασθενούς. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία επί της οικονομικής συναλλαγής αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας και τον Ασθενή και θα λύνεται χωρίς την μεσολάβηση της Εταιρείας.

γ. Συγκεκριμένα για την υπηρεσία προγραμματισμού και πραγματοποίησης τηλε-ραντεβού τόσο ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας όσο και ο Ασθενής θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μικρόφωνο, web κάμερα). Η Εταιρεία υποστηρίζει τεχνικά την υπηρεσία του τηλε-ραντεβού δεν είναι όμως υπεύθυνη για προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας και του Ασθενούς (ενδεικτικά αναφέρουμε διακοπές ή καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του τηλε-ραντεβού που οφείλονται σε κακή σύνδεση internet, μη επαρκής ή μη συμβατός εξοπλισμός κλπ). 

δ. Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία κανέναν έλεγχο (τυπικό ή ουσιαστικό) δεν ενεργεί κατά την εγγραφή του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας και καμία γνώση δεν έχει σχετικά με την επαγγελματική του κατάρτιση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετίζεται ή αφορά τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας.

 ε. Η Εταιρεία αν και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και προσήκουσα λειτουργία της CureCancer - mycancer.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται προκύψει στον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της ως άνω πλατφόρμας λόγω ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος ή εν γένει γεγονότος που δεν εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη της Εταιρείας τούτη, όταν είναι επιτρεπτό εκ του νόμου, περιορίζεται στο όριο του ποσού των 500 ευρώ.

ζ. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της πληροφορίας και εν γένει του υλικού που ανεβαίνει στην Πλατφόρμα από τον Ασθενή, τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας, ή/και τα Καταστήματα.

3.4. Προϋποθέσεις Χρήσης της Κοινότητας/Forum: Κάθε Ασθενής ευθύνεται ο ίδιος και για το περιεχόμενο που αναρτά στο Forum (όπως όλως ενδεικτικά σχόλια, άρθρα, συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, αξιολογήσεις κλπ), το δε περιεχόμενο αυτό δεν θα πρέπει να είναι παράνομο ή να παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Επίσης οφείλει ο ίδιος να ρυθμίσει το ειδικό privacy setting, ώστε αν επιθυμεί να μην φαίνεται το όνομα χρήστη του κατά την ανάρτηση περιεχομένου στο Forum. Διαφορετικά το όνομα χρήστη του θα είναι ορατό από τους υπόλοιπους Ασθενείς της CureCancer - mycancer.gr.

Οι Ιατροί/Επαγγελματίες υγείας δεν έχουν ούτε δικαίωμα πρόσβασης ούτε και ανάρτησης σχολίου στο Forum.

Ο Ασθενής προβαίνει σε χρήση του Forum της CureCancer - mycancer.gr με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Ασθενής ευθύνεται αποκλειστικώς για την καλόπιστη και ορθολογική κατά την κρίση του μέσου ανθρώπου χρήση των πληροφοριών ή/και της ενημέρωσης που λαμβάνει από έτερους Ασθενείς που έχουν αναρτήσει στο Forum, καθώς και για την διασταύρωση αυτών με τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας που τον παρακολουθεί συστηματικά.

Οι Ασθενείς δηλώνουν ότι είναι δικαιούχοι ή έχουν την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των περιεχομένων και σχολίων που τυχόν αναρτούν και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εν γένει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά δικαίωμα στην προσωπικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητα, δεν προσβάλλουν την τιμή ή την υπόληψη τρίτων κλπ) σε σχέση με το προαναφερθέν υλικό. Οι Ασθενείς απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια των οποίων το περιεχόμενο είναι χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, οι Ασθενείς δηλώνουν ότι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με τη νομιμότητα και την εν γένει συμμόρφωση με τη νομοθεσία των σχολίων που αναρτούν στην CureCancer - mycancer.gr. Οι Ασθενείς δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ότι τα σχόλια στα οποία αποκτούν πρόσβαση έχουν δημιουργηθεί από τρίτους, οι οποίοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την εν γένει νομιμότητα τους και την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιοδήποτε ζημία στους ίδιους ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή σχόλια Χρήστη μέσω της CureCancer - mycancer.gr, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και ο ζημιωθείς θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στα πρόσωπα που έχουν αναρτήσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι Ασθενείς επίσης αποδέχονται ότι τα σχόλια στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω της παρούσας υπηρεσίας, αποτελούν έκφραση των απόψεων του εκάστοτε δημιουργού του και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την γνώμη ή τις απόψεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή σχολίων που έχουν αναρτηθεί στην Πλατφόρμα της. 

3.5. Μυστικοί κωδικοί για την πρόσβαση στο Λογαριασμό

Όλοι οι Χρήστες ορίζουν τους προσωπικούς τους μυστικούς κωδικούς, τους οποίους μπορούν να τροποποιούν οποτεδήποτε και όσο συχνά το επιθυμούν. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους και την μη χρήση από τρίτα πρόσωπα . Δέον είναι για λόγους ασφαλείας, όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες να αλλάζουν τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία των κωδικών τους.

Ο συγκεκριμένος κωδικός ταυτοποιεί κάθε Χρήστη και αποδίδει στον Χρήστη τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία Χρήστη στην οποία ανήκει (Ασθενής, Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας, ή Κατάστημα) βάσει της αρχικής εγγραφής του. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στον Λογαριασμό τους ή σε Λογαριασμό τρίτου στον οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης βάση του μυστικού τους κωδικού, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στον ίδιο ή σε τρίτα πρόσωπα μέσω του λογαριασμού τους.

Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει ο Χρήστης να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@Mycancer.gr , αλλιώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν δεν γίνει η εν λόγω γνωστοποίηση τότε ευθύνεται ο ίδιος ο Χρήστης για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό Χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου αποδεδειγμένης ενημέρωσης της Εταιρείας.

3.6. Άδεια Χρήσης της CureCancer - mycancer.gr

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης και την εγγραφή των Χρηστών στην CureCancer - mycancer.gr παρέχεται σε αυτούς μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκμεταλλεύσιμη άδεια χρήσης αορίστου χρόνου των υπηρεσιών αυτής, αναλόγως την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε Χρήστης (Ασθενής, Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας ή Κατάστημα) για ιδιωτική τους και μόνο χρήση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών από τους εγγεγραμμένους Χρήστες για οποιαδήποτε εμπορική ή για τυχόν παράνομη εκμετάλλευση. Η εν λόγω άδεια χρήσης δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε από τα μέρη αναιτιολόγητα ή/και για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν ως λόγοι διακοπής ή απαγόρευσης ή καταγγελίας των παρόντων όρων.

3.7. Διαγραφή Περιεχομένου από την CureCancer - mycancer.gr (Notice & Take Down Process)

Η Εταιρεία ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και δη ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας του Περιεχομένου δεν έχει, βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των σχολίων που αναρτώνται στην κοινότητα κατόπιν πρωτοβουλίας των χρηστών, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχόμενου των σχολίων που αναρτά. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει (κατεβάσει) την προβολή σχολίου προσωρινά ή οριστικά ή να προχωρήσει στον αποκλεισμό χρήστη οποτεδήποτε και αμέσως μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Εταιρεία κατά χρήστη για την διακοπή προβολής σχολίου του (Notice and Take Down Process) κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε δυνατή πρόνοια, ώστε η αιτιολόγηση να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη ανάρτηση Περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες, αναληθείς και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της Εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβηκε εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία οφείλει να κατεβάσει την προβολή σχολίου σε περίπτωση σχετικής εντολής ή αίτησης ή απόφασης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο.

3.8. Υπερσύνδεσμοι σε σελίδες τρίτων

Η CureCancer - mycancer.gr συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως, η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

4. Όροι και προϋποθέσεις για τις σχέσεις Ασθενούς και Ιατρού/Επαγγελματία υγείας

4.1. Ο εγγεγραμμένος Ασθενής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στους Ιατρούς/Επαγγελματίες υγείας :

α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια, επικαιροποίηση και τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των στοιχείων και των πληροφοριών που δηλώνει και εισάγει καθοιονδήποτε τρόπο στην CureCancer - mycancer.gr και γνωστοποιεί στους Ιατρούς/Επαγγελματίες υγείας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

 β) οφείλει να συμμορφώνεται με τη φύση της λειτουργίας της CureCancer - mycancer.gr και ιδίως με το γεγονός ότι καμία υπηρεσία αυτού δεν αποτελεί και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

γ) έκαστος Ασθενής έχοντας λάβει υπόψη τη φύση και τον προορισμό της CureCancer - mycancer.gr, δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τη φύση της λειτουργίας του και τους παρόντες όρους και έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο η CureCancer - mycancer.gr προορίζεται.

Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, ο Ασθενής ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) δύναται προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.2. Ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) υποχρεούται να προβαίνει σε χρήση της CureCancer - mycancer.gr συμμορφούμενος με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες Όρους χρήσης, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, καθώς και με τους ειδικότερους νόμους και Κώδικες που διέπουν το ιατρικό λειτούργημα.

 β) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τη φύση της λειτουργίας της CureCancer - mycancer.gr και να μην χρησιμοποιεί σε καμία απολύτως περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο τις υπηρεσίες αυτής ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για το λόγο αυτό ο εγγεγραμμένος ιατρός θα πρέπει να απέχει από ενέργειες που παραβιάζουν τη φύση της λειτουργίας της CureCancer - mycancer.gr και τους παρόντες Όρους και έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο η CureCancer - mycancer.gr προορίζεται.

γ) οφείλει να ενημερώνει και να λαμβάνει συγκατάθεση από τον Ασθενή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση που φυλάσσει ο ίδιος προσωπικά δεδομένα των Ασθενών με τους οποίους επικοινωνεί ατομικά (λ.χ. αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του Ιατρικού Ιστορικού του Ασθενούς στο προσωπικό αρχείο του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας). Για την επεξεργασία των δεδομένων των Ασθενών που πραγματοποιεί ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει ευθύνη ο ίδιος για την πλήρη τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Ιατρού/Επαγγελματία υγείας, ο τελευταίος ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

5. Νομική φύση– Αποποίηση ευθύνης

 

5.1. Η CureCancer - mycancer.gr αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο υπό τη νομική μορφή που περιγράφηκε στα άρθρα 1 και 3 ανωτέρω. Η CureCancer - mycancer.gr διατηρεί το δικαίωμα προβολής των στοιχείων κάθε εγγεγραμμένου Επαγγελματία Υγείας και Καταστήματος που σχετίζεται με τη διαδικτυακή του προβολή και σε τρίτες ιστοσελίδες.

5.2. Η Εταιρεία δεν συμβάλλεται με τους Ιατρούς/Επαγγελματίες υγείας και τα Καταστήματα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, με σχέση αντιπροσωπείας, πρόστησης, κλπ.

5.3. H CureCancer - mycancer.gr δεν αποτελεί, δεν προορίζεται, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως μέσο υποκατάστασης του ιατρού και των κάθε είδους διαγνώσεων, θεραπειών, παρακολουθήσεων, συμβουλών και εξετάσεων που παρέχονται ή δύναται να παρασχεθούν από ιατρούς σε φυσικό ραντεβού. Συνεπώς ο Χρήστης πρέπει να απευθύνεται σε ιατρούς σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του μέσου ανθρώπου τούτο κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο ή επιβεβλημένο από τις περιστάσεις και να μην αναβάλλει ή αποφεύγει να επισκεφθεί ιατρό εξαιτίας της πρόσβασης του ιατρού στο ιατρικό ιστορικό του. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την CureCancer - mycancer.gr για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών και περιπτώσεων επείγουσας ιατρικής ανάγκης για τα οποία θα πρέπει να επικοινωνεί απευθείας και αμέσως με κατάλληλο ιατρό ή/και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η CureCancer - mycancer.gr δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ασφαλιστικούς φορείς.

5.4. Όλοι οι Χρήστες της CureCancer - mycancer.gr αποδέχονται και δηλώνουν ότι προβαίνουν σε χρήση αυτού «ως έχει». Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι τόσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα όσο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται μέσω αυτής ή οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Χρήστης εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που αναρτάται στην κοινότητα) είναι απαλλαγμένες από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, απαιτήσεις, σφάλματα, ιούς ή ότι είναι αξιόπιστες, κατάλληλες προς χρήση, ορθές, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

6. Τροποποιήσεις – αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας

6.1. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε τόσο σε τροποποιήσεις και αναβάθμιση της CureCancer - mycancer.gr ως σύνολο ή και των επιμέρους στοιχείων αυτού, του τρόπου λειτουργίας του, των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών όσο και σε τροποποιήσεις των Όρων χρήσης με ενημέρωση των Χρηστών με ανάρτησή τους στην CureCancer - mycancer.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με τους τροποποιημένους όρους, ο τελευταίος υποχρεούται να παύσει την χρήση της CureCancer - mycancer.gr παραχρήμα και να διαγράψει τον Λογαριασμό του.

6.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία της CureCancer - mycancer.gr οριστικά ή προσωρινά αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και οποιασδήποτε διατύπωσης με απλή προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών μέσω ανάρτησης στην CureCancer - mycancer.gr.

7. Θέματα διαγραφής/απενεργοποίησης Λογαριασμού από τους Χρήστες

7.1.

α) Τα δεδομένα τηρούνται στην CureCancer - mycancer.gr μόνον για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών της που αιτείται ο Ασθενής ή ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας ή το Κατάστημα με δική τους πρωτοβουλία και με την Εγγραφή τους σε αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα αυτό επιβάλλεται από τη συμμόρφωση της Εταιρείας με εκ του νόμου υποχρεώσεις.

β) Τα δεδομένα διαγράφονται ως εξής:

i). Ο Ασθενής μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού με τη δυνατότητα μελλοντικής επανενεργοποίησης του λογαριασμού στην πλατφόρμα. Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού κατά τα ανωτέρω το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της CureCancer - mycancer.gr θα παραμένει ορατό, πλην όμως θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης, μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 13 της Πολιτικής Απορρήτου, https://mycancer.gr/privacy-policy).

ii). Επίσης, ο Ασθενής, μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού του μπορεί να προβεί σε πλήρη διαγραφή του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επανενεργοποίησης του λογαριασμού του στην CureCancer - mycancer.gr. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται και όλα τα δεδομένα του. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της CureCancer - mycancer.gr θα παραμένει ορατό, πλην, όμως, θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του Xρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης, μπορεί  να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 13 της Πολιτικής Απορρήτου, https://mycancer.gr/privacy-policy).

iii). Το ii) ως άνω εφαρμόζεται και για τον Ιατρό/Επαγγελματία υγείας, ήτοι μόλις ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του μέσω της ειδικής ρύθμισης της CureCancer - mycancer.gr διαγράφονται και τα προσωπικά του δεδομένα που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται η τήρηση προσωπικών δεδομένων προς εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης της Εταιρείας.

iv) Το ii) ως άνω εφαρμόζεται και για το Κατάστημα, ήτοι μόλις το Κατάστημα προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του μέσω της ειδικής ρύθμισης της CureCancer - mycancer.gr διαγράφονται και τα προσωπικά του δεδομένα που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται η τήρηση προσωπικών δεδομένων προς εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης της Εταιρείας.

v) Εξυπακούεται ότι ο Ασθενής, ο Ιατρός/Επαγγελματίας υγείας, και το Κατάστημα δύνανται ελεύθερα και οποτεδήποτε να διαγράφουν, σβήνουν, τροποποιούν, αφαιρούν ή επεξεργάζονται καθοιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα που έχουν εισαγάγει στον Λογαριασμό τους.

7.2. Συνέπειες διαγραφής από την CureCancer - mycancer.gr

Τυχόν διαγραφή οποιουδήποτε χρήστη από την CureCancer - mycancer.gr, συνεπάγεται καταγγελία της παρούσας και συνεπάγεται και την ταυτόχρονη απώλεια της ιδιότητάς του ως Χρήστη και τη μη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης στον λογαριασμό του ή στον λογαριασμό άλλων Χρηστών, στους οποίους έχουν αποκτήσει πρόσβαση. Η CureCancer - mycancer.gr διατηρεί και η ίδια το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε χρήστη οποτεδήποτε με ή χωρίς αιτιολογία.

8. Υπαναχώρηση από τις Υπηρεσίες

8.1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί από τον Επαγγελματία Υγείας (ΕΥ)

Ειδικότερα, ο ΕΥ δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης.

8.2. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο ΕΥ οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (https://CureCancer.gr/entipo-ypanaxorisis).

9. Τρόποι Πληρωμής

Ο ΕΥ και το Κατάστημα υποχρεούνται, για τις υπηρεσίες που παρέχονται, να καταβάλουν το ποσόν της ετήσιας εγγραφής που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά, που αποδέχθηκαν. 

Η καταβολή της σχετικής συνδρομής θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω  τρόπους:

α1. κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας

α2. με πιστωτική κάρτα

10. Γενικότεροι όροι – Εφαρμοστέο Δίκαιο

10.1. Οι παρόντες όροι διέπουν την χρήση της CureCancer - mycancer.gr από οποιονδήποτε Χρήστη και αποτελούν τη μοναδική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών σε σχέση με την χρήση της Πλατφόρμας.

Στην περίπτωση των Ιατρών/Επαγγελματιών υγείας ισχύ έχει και το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας που έχουν υπογράψει αυτοί με την Εταιρεία.

10.2. Όλοι οι τίτλοι των άρθρων είναι ενδεικτικοί, έχουν τεθεί για λόγους ευχέρειας. 

10.3. Όλες οι τυχόν διενέξεις μεταξύ της Εταιρείας και ενός (υφισταμένου ή πρώην) Χρήστη σχετικά με οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της πλατφόρμας διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Τα μέρη συμφωνούν ρητώς δια των παρόντων ότι κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

10.4. Αν μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται.

10.5. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή μη άσκηση του δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό.

10.6. Εναλλακτική επίλυση των διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με συναλλαγή που πραγματοποίησε με την Εταιρεία μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage , η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11471, Αθήνα, +302106460284, +302106460784, info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/ .

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email info@CureCancer.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html .

11. Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της CureCancer - mycancer.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης ή/και Πολιτική, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.


Πολιτική απορρήτου χρηστών πλατφόρμας curecancer.gr / curecancer.eu

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ, Αναστάσεως 23, Χολαργός, Αττική

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, παρακολούθηση, κλπ.) της Εταιρείας, CureCancer - mycancer.gr, Αναστάσεως 23, Χολαργός, Αττική,  https://mycancer.gr/, email: info@mycancer.gr.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η πολιτική εξηγεί πως η εταιρεία CureCancer - mycancer.gr, Αναστάσεως 23, Χολαργός, Αττική (εφεξής ονομάζεται η Εταιρεία) μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της, Ασθενείς, Ιατρούς και Καταστήματα, και να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις πελατειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η Εταιρεία δεν θα κάνει.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, κατόπιν πρωτοβουλίας των Ασθενών, των Ιατρών και των Καταστημάτων για την χρήση των υπηρεσιών της, φυλάσσει τα δεδομένα αυτά στην Πλατφόρμα ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας χωρίς να έχει δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά. Η Πλατφόρμα ουδεμία ανάμειξη ή επιρροή ή έλεγχο ασκεί επί των αναρτήσεων του Ασθενούς, επί του περιεχομένου του Ιατρικού του Ιστορικού ή του Θεραπευτικού Σχεδίου καθώς και επί των ρυθμίσεων του Λογαριασμού του. Οι υπηρεσίες πάντως που παρέχει η Πλατφόρμα είναι αποκλειστικά αυτοματοποιημένες και τεχνικά ουδέτερες, ενώ τα δεδομένα τηρούνται κρυπτογραφημένα.

 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), του νέου ελληνικού νόμου 4624/2019 και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων με ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους χρήστες, Ασθενείς και Ιατρούς, και Καταστήματα εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

 

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά άρθρα του GDPR (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κλπ.).

Ειδικά για το άρθρο 5 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) η Εταιρεία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για σας μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από την Εταιρεία μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή/και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας και την συναίνεσή σας,

(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και

(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

 

5. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Όταν αλληλεπιδράτε με την Εταιρεία, θα σας ζητήσουμε ή θα λάβουμε δεδομένα με την συναίνεσή σας, όπως:

 • Το όνομά σας,
 • Τη διεύθυνση email σας,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • Το φύλο σας,
 • Την ηλικία σας,
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • Τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις σελίδες της Εταιρείας και
 • Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

Απολύτως απαραίτητα δεδομένα, τα οποία είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα είναι:

Α. για τη δημιουργία λογαριασμού Ασθενούς:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

Συνιστάται στους Ασθενείς να μην χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία για τον σχηματισμό του ονόματος χρήστη ή να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο καθότι το στοιχείο αυτό θα είναι εμφανές κατά τη συμμετοχή τους στο Forum (εκτός αν επιλέξουν τη ρύθμιση ασφαλείας – privacy setting- που τους επιτρέπει να γίνεται ανώνυμα η ανάρτηση στο Forum).

Β. για τη χρήση των υπηρεσιών από τον Ασθενή:

Ο Ασθενής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τον Ιατρικό του Φάκελο μέσα στην πλατφόρμα και να δίνει πρόσβαση σε αυτή στο Γιατρό του, ως ακολούθως:

(α) Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς, στο οποίο αναρτά πληροφορίες και λεπτομέρειες για το ιατρικό του ιστορικό.

(β) Θεραπευτικό Σχέδιο, στο οποίο αναρτά τις θεραπείες του, τα συμπτώματά του και τα ραντεβού με τους γιατρούς.

(γ) Στην ειδική ενότητα για ανάρτηση Προσωπικών τους Σημειώσεων συμπεριλαμβανομένου τυχόν φωτογραφιών από τα συμπτώματά τους (π.χ. δερματολογικά) ή/και φόρτωση (upload) εξετάσεων τους (εικόνες ή/και σχόλια) προς αποθήκευσή τους

(δ) Ανάρτηση περιεχομένου στο Forum της Πλατφόρμας που σχετίζεται με τη θεματολογία της Πλατφόρμας προς ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους Ασθενείς που επιθυμούν να αναρτούν δημόσια περιεχόμενο στην Πλατφόρμα.

(ε) Προσθήκη φαρμάκων στο Σχέδιο Θεραπείας

(ζ) Ρυθμίσεις συχνότητας πρόσληψης φαρμάκων και θεραπευτικών συνεδριών

(η) Υπενθυμίσεις για δόσεις φαρμάκων και ραντεβού θεραπευτικών συνεδριών

 

Οι Ασθενείς διαθέτουν ειδική ρύθμιση ιδιωτικότητας -privacy setting- για τα ακόλουθα:

α) Προσαρμογή ώστε οι αναρτήσεις τους στο Forum να είναι τελείως ανώνυμες, ήτοι να μην εμφανίζεται ούτε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν

β) Προσαρμογή ώστε οι Προσωπικές τους Σημειώσεις να είναι ορατές και στους Ιατρούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους ή μυστικές

Ο Ασθενής ελέγχει ο ίδιος και δύναται να επιλέξει ελεύθερα τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητά του καθώς και να τις τροποποιήσει οποτεδήποτε.

Γ. για τη δημιουργία λογαριασμού Ιατρού:

Ο Ιατρός προβαίνει σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα με δική του πρωτοβουλία. Ο Ιατρός / Επαγγελματίας Υγείας μπορεί, με δική του συναίνεση, να στείλει τα στοιχεία του Στην Εταιρεία και να τον εγγράψει η Εταιρεία. Προς τον σκοπό της Εγγραφής του καταχωρεί ο ίδιος ή μετά από τη συναίνεσή του, η Εταιρεία, τα εξής στοιχεία του:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

 

Επίσης, προαιρετικά, μετά το double opt in ο Ιατρός δύναται να συμπληρώσει: Ειδικότητα, Τίτλοι σπουδών, χώρα και πόλη του Ιατρού, φωτογραφία, διεύθυνση ιατρείου, σύντομο βιογραφικό και ιστοσελίδα, με στόχο να προβάλλεται στη Λίστα των Επαγγελματιών Υγείας.

 

Δ. για τη δημιουργία λογαριασμού του Καταστήματος:

Το Κατάστημα στέλνει τα στοιχεία του στην Πλατφόρμα, με εμαιλ, και αναρτώνται από τον υπευθυνο της Εταιρείας για αυτή τη δραστηριότητα εγγραφής των Καταστημάτων. Ακολούθως, το Κατάστημα εγκρίνει την ανάρτηση που αφορά στο προφίλ και τα στοιχεία του, μαζί με σύντομη περιγραφή των προϊόντων του.

 

Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies (βλέπετε λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://mycancer.gr/cookie-policy ), όπως ενδεικτικά:

 • Τη διεύθυνση IP σας,
 • Το αναγνωριστικό cookie σας,
 • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Την τοποθεσία σας,
 • Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • Τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’ (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία ή η Εταιρεία κατέχει θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για:

(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,

(β) Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από την εταιρεία στο παρελθόν, τώρα ή στο μέλλον,

(γ) Να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,

(δ) Την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και

(ε) Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία.

 

8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν κάνετε αίτηση να πάρετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Αν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

 

9. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997) και σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

 

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 5, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 55 – 58, κλπ.) ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες και τα αρχεία μας, τη δημιουργία κατάλληλων αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (Amazon Web Services https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr ) να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως από το νόμο απαιτείται, για την ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Μοιραζόμαστε δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης με προμηθευτές ή μεταφορείς που εργάζονται για λογαριασμό μας, σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για την προστασία της ζωής, για την ασφάλεια των προϊόντων μας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας.

 

11. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET

Εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, εάν μας δώσετε συναίνεση, τότε περιστασιακά θα χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρεία μας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies.

Ωστόσο, η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών κλπ.) μπορεί να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την Εταιρεία για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεστε με την έναρξη της επικοινωνίας.

 

13. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, και τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύουν, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας, διόρθωσης και αντίρρησης (άρθρα 15 – 22 του GDPR). Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών (GDPR Άρθρο 15 ‘Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων’)
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 16 ‘Δικαίωμα διόρθωσης’)
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (GDPR Άρθρο 17 ‘Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 18 ‘Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας’)
 • το δικαίωμα ενημέρωσης κάθε διόρθωσης ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 (GDPR Άρθρο 19 ‘Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας’)  
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (GDPR Άρθρο 20 ‘Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων’)
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ (GDPR Άρθρο 21 ‘Δικαίωμα εναντίωσης’ και GDPR Άρθρο 22 ‘Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ’).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο: info@mycancer.gr.

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε.

Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ).

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για λήψη του ενημερωτικού σημειώματος (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: info@mycancer.gr, καθώς και με κάθε ενημερωτικό που λαμβάνετε.

 

14. SOCIAL PLUGINS – ΚΟΥΜΠΙΑ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το Twitter και το Linkedin.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν αποστέλλουν δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζονται τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον όγκο της συλλογής δεδομένων, την επιμέρους επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας θα βρείτε στις δηλώσεις των κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων[συγκεκριμένα μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική για cookies και προστασίας δεδομένων για το Facebook: https://el-gr.facebook.com/policies/cookies/ και https://www.facebook.com/policy.php, για το Twitter: https://twitter.com/en/privacy και https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies και για το LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy και https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy].

 

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τελευταία ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας : 17.02.2021… …. / 09/2022.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Λεπτομέρειες για την πολιτική cookies της εταιρείας θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο:

https://mycancer.gr/cookie-policy

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική cookies της εταιρείας ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: CureCancer - mycancer.gr, Αναστάσεως 23, Χολαργός, Αττική, https://mycancer.gr/, email: info@mycancer.gr.

 


Newsletter

Επικοινωνία