Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Ακούμε μουσική, τραγουδάμε. Κάνει καλό!

Ποιότητα Ζωής | Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ακούμε μουσική, τραγουδάμε. Κάνει καλό!

Οι ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία βιώνουν πολλαπλά συμπτώματα, τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους όσο και των θεραπειών στις οποίες υπόκεινται και τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις παρενέργειες από την ασθένεια και τη θεραπεία της, αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση, η οποία περιλαμβάνει έντονη ανησυχία και άγχος. Σε μια ανασκόπηση των συμπτωμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς, περίπου οι μισοί ή  και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν κόπωση, ανησυχία, νευρικότητα, ξηροστομία, αϋπνία και κακή διάθεση. Είναι σημαντικό να εξετάζονται όχι μόνο οι φυσικές/σωματικές επιπτώσεις αλλά και οι ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και να τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη.

Στην έρευνα με τίτλο «The effects of inpatient music therapy on self-reported symptoms at an academic cancer center: a preliminary report», εξετάζονται τα αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας για συγκεκριμένα  συμπτώματα που ανέφεραν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε  αντικαρκινικό κέντρο. Η μουσικοθεραπεία ήταν διαθέσιμη ως μέρος της υποστηρικτικής φροντίδας στη θεραπεία κατά του καρκίνου. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις και τα συμπτώματα σε 96 ασθενείς με καρκίνο που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Οι ασθενείς που επιλέχτηκαν για μουσικοθεραπεία  εμφάνιζαν έντονη ανησυχία/στρες (67%), δυσκολία προσαρμογής/αντιμετώπισης (28%) κακή διάθεση/κατάθλιψη (17%), με συνοδό διαταραχή ύπνου και μειωμένη ευεξία. Στη συγκεκριμένη μελέτη ασθενείς, που λάμβαναν νοσηλευτική φροντίδα σε ένα κέντρο καρκίνου είχαν μία συνεδρία μουσικοθεραπείας, για συμπτώματα που ανέφεραν οι ίδιοι, από πιστοποιημένο μουσικοθεραπευτή. Η μουσικοθεραπεία αφορούσε σε ενεργό συμμετοχή, με τραγούδι, παίξιμο μουσικού οργάνου από τον ίδιο τον ασθενή η/και σύνθεση μουσικής και τραγουδιών, είτε σε παθητική συμμετοχή με άκουσμα ζωντανής η ηχογραφημένης μουσικής. Το 55% των ασθενών ήταν γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη. Ο μέσος χρόνος για μια συνεδρία μουσικοθεραπείας ήταν 36,9 λεπτά, με μέγιστο 65 λεπτά.

Σύμφωνα με την έρευνα, μετά από μία συνεδρία μουσικοθεραπείας παρατηρήθηκε στατιστικά και κλινικά σημαντική βελτίωση σε πολλά και διαφορετικά συμπτώματα που συνήθως εμφανίζουν ασθενείς με καρκίνο. Αν και η πλειοψηφία των ασθενών που ακολούθησαν τη συνεδρία ήταν για διαχείριση συμπτωμάτων ψυχικής διάθεσης (άγχος/στρες, δυσκολία προσαρμογής, κακή διάθεση), παρατηρήθηκε σημαντική καλυτέρευση τόσο σε σωματικά όσο και σε ψυχολογικά συμπτώματα. Βελτιώθηκε ιδιαίτερα το άγχος, η υπνηλία, η κατάθλιψη, η ναυτία, η κόπωση, ο πόνος, η δύσπνοια και η όρεξη. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις καταγράφηκαν στο άγχος (92%), την κατάθλιψη (91%) και τον πόνο (89%). Συμπερασματικά, συστήνεται ελεγχόμενη, τυχαιοποιημένη μελέτη για την ευεργετική επίδραση της μουσικοθεραπείας κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του καρκίνου.

Πηγή

[1] The effects of inpatient music therapy on self-reported symptoms at an academic cancer center: a preliminary report. Lopez G et al. Supportive Care in Cancer, March 1st 2019, https://doi.org/10.1007/s00520-019-04713-4.

Ετικέτες: μουσικοθεραπεία, παρενέργειες, νευρικότητα, αϋπνία, κακή διάθεση

Ποιότητα Ζωής Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ακούμε μουσική, τραγουδάμε. Κάνει καλό!

Ακούμε μουσική, τραγουδάμε. Κάνει καλό!

Οι ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία βιώνουν πολλαπλά συμπτώματα, τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους όσο και των θεραπειών στις οποίες υπόκεινται και τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις παρενέργειες από την ασθένεια και τη θεραπεία της, αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση, η οποία περιλαμβάνει έντονη ανησυχία και άγχος. Σε μια ανασκόπηση των συμπτωμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς, περίπου οι μισοί ή  και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν κόπωση, ανησυχία, νευρικότητα, ξηροστομία, αϋπνία και κακή διάθεση. Είναι σημαντικό να εξετάζονται όχι μόνο οι φυσικές/σωματικές επιπτώσεις αλλά και οι ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και να τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη.

Στην έρευνα με τίτλο «The effects of inpatient music therapy on self-reported symptoms at an academic cancer center: a preliminary report», εξετάζονται τα αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας για συγκεκριμένα  συμπτώματα που ανέφεραν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε  αντικαρκινικό κέντρο. Η μουσικοθεραπεία ήταν διαθέσιμη ως μέρος της υποστηρικτικής φροντίδας στη θεραπεία κατά του καρκίνου. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις και τα συμπτώματα σε 96 ασθενείς με καρκίνο που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Οι ασθενείς που επιλέχτηκαν για μουσικοθεραπεία  εμφάνιζαν έντονη ανησυχία/στρες (67%), δυσκολία προσαρμογής/αντιμετώπισης (28%) κακή διάθεση/κατάθλιψη (17%), με συνοδό διαταραχή ύπνου και μειωμένη ευεξία. Στη συγκεκριμένη μελέτη ασθενείς, που λάμβαναν νοσηλευτική φροντίδα σε ένα κέντρο καρκίνου είχαν μία συνεδρία μουσικοθεραπείας, για συμπτώματα που ανέφεραν οι ίδιοι, από πιστοποιημένο μουσικοθεραπευτή. Η μουσικοθεραπεία αφορούσε σε ενεργό συμμετοχή, με τραγούδι, παίξιμο μουσικού οργάνου από τον ίδιο τον ασθενή η/και σύνθεση μουσικής και τραγουδιών, είτε σε παθητική συμμετοχή με άκουσμα ζωντανής η ηχογραφημένης μουσικής. Το 55% των ασθενών ήταν γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη. Ο μέσος χρόνος για μια συνεδρία μουσικοθεραπείας ήταν 36,9 λεπτά, με μέγιστο 65 λεπτά.

Σύμφωνα με την έρευνα, μετά από μία συνεδρία μουσικοθεραπείας παρατηρήθηκε στατιστικά και κλινικά σημαντική βελτίωση σε πολλά και διαφορετικά συμπτώματα που συνήθως εμφανίζουν ασθενείς με καρκίνο. Αν και η πλειοψηφία των ασθενών που ακολούθησαν τη συνεδρία ήταν για διαχείριση συμπτωμάτων ψυχικής διάθεσης (άγχος/στρες, δυσκολία προσαρμογής, κακή διάθεση), παρατηρήθηκε σημαντική καλυτέρευση τόσο σε σωματικά όσο και σε ψυχολογικά συμπτώματα. Βελτιώθηκε ιδιαίτερα το άγχος, η υπνηλία, η κατάθλιψη, η ναυτία, η κόπωση, ο πόνος, η δύσπνοια και η όρεξη. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις καταγράφηκαν στο άγχος (92%), την κατάθλιψη (91%) και τον πόνο (89%). Συμπερασματικά, συστήνεται ελεγχόμενη, τυχαιοποιημένη μελέτη για την ευεργετική επίδραση της μουσικοθεραπείας κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του καρκίνου.

Πηγή

[1] The effects of inpatient music therapy on self-reported symptoms at an academic cancer center: a preliminary report. Lopez G et al. Supportive Care in Cancer, March 1st 2019, https://doi.org/10.1007/s00520-019-04713-4.

Περισσότερα νέα


Εγγραφείτε στην mycancer.gr σήμερα

Θα μαθαίνετε νέα και εξελίξεις σχετικά με τη φροντίδα της υγείας σας.

Εγγραφείτε τώρα
Επικοινωνία