Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Η καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ασθενείς αυξάνει την ποιότητα ζωής!

Ποιότητα Ζωής | Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Η καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ασθενείς αυξάνει την ποιότητα ζωής!

Οι αντικαρκινικές θεραπείες σχετίζονται με συμπτώματα, τα οποία μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η σωστή, επομένως, και πλήρης περιγραφή των συμπτωμάτων, από τους ίδιους τους ασθενείς είναι κρίσιμης σημασίας για την σωστή και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Σύμφωνα με μελέτες, η επαρκής καταγραφή και συλλογή των συμπτωμάτων, από τους ίδιους τους ασθενείς, συνδέεται άμεσα με την κλινική έκβαση της θεραπείας.

Η αναφορά, καταγραφή και συλλογή των συμπτωμάτων κατά τη θεραπεία του καρκίνου, από τους ίδιους τους ασθενείς, η οποία απαιτεί στοχευμένη συζήτηση μαζί τους, αποτελεί τη χρυσή μέθοδο για την περιγραφή των υποκειμενικών συμπτωμάτων τους. Ένα συμπτώματα ή μια τοξικότητα, που καταγράφεται με λεπτομέρεια, από τον ίδιο τον ασθενή, αποτελεί την άμεση αναφορά της κατάστασής του,  χωρίς να έχει τροποποιηθεί ή αξιολογηθεί από το γιατρό. Αντίθετα, διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπτώματα των ασθενών υποεκτιμώνται από τους κλινικούς γιατρούς, όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης, και τη βαρύτητα της τοξικότητας.

Σε μελέτη με τίτλο: «Ο ρόλος των συμπτωμάτων που αναφέρουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί ασθενείς, που λαμβάνουν ενεργό αντικαρκινική θεραπεία: επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών», που δημοσιεύτηκε στο  Supportive Care in Cancer, η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της τοξικότητας, τα οποία κατέγραψαν οι ίδιοι οι ασθενείς, συμπεριλήφθηκαν στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι ασθενείς που πήραν μέρος στην έρευνα ελάμβαναν ενεργό αντικαρκινική θεραπεία, ως εξωτερικοί στην ημερήσια νοσηλεία.  

Νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στον ογκολογικό τομέα, ενημέρωναν τους ασθενείς για το σκοπό και τη σπουδαιότητα της καταγραφής των συμπτωμάτων τους όταν γίνονται από τους ίδιους, και τους εξηγούσαν πως θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια της EORTC QLQ-C30, πριν τους τα δώσουν για να καταγράψουν τα συμπτώματα και τις τοξικότητες. Ο κάθε ασθενής συμπλήρωνε δύο ερωτηματολόγια, ένα στην έναρξη της θεραπείας και το δεύτερο ένα μήνα αργότερα. Ακολούθως, οι νοσηλευτές συνέλεγαν τα ερωτηματολόγια και τα έδιναν στους γιατρούς πριν από την επίσκεψη.

Σημαντικά καλύτερη ήταν η μέση γενική ποιότητα ζωής για την κόπωση, τον πόνο και την απώλεια όρεξης, σε σύγκριση με την ομάδα που ακολούθησε τη συνήθη επίσκεψη στο γιατρό. Οι ασθενείς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι (92%) και ανέφεραν ότι το ερωτηματολόγιο αναφοράς των συμπτωμάτων τους ήταν ένα αξιόλογο και αξιόπιστο εργαλείο που αυξάνει την επικοινωνία με το γιατρό τους. Η θετική επίδραση του ερωτηματολογίου στην ποιότητα ζωής ήταν σχετικά γρήγορη και διαπιστώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της μελέτης.

Συμπερασματικά:

Η εισαγωγή και καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ίδιους τους ασθενείς στην κλινική πρακτική, με τον ενεργό ρόλο των εξειδικευμένων νοσηλευτών, ήταν δυνατή και πραγματοποιήσιμη και συνδέθηκε με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε σύγκριση με την παραδοσιακή ιατρική επίσκεψη. Τα παραπάνω αποτελέσματα ενθαρρύνουν την ευρεία εφαρμογή της καταγραφής των συμπτωμάτων από τους ίδιους τους ασθενείς στην κλινική πρακτική, όπως άλλωστε έχει διαπιστωθεί και σε μεγάλο αριθμό μελετών, τα τελευταία χρόνια.           

Πηγή

Baratelli C, et al. The role of patient-reported outcomes in outpatients receiving active anti-cancer treatment: impact on patients’ quality of life. Supportive Care in Cancer 2019;27:4697-4704

Ετικέτες: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, συμπτώματα

Ποιότητα Ζωής Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Η καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ασθενείς αυξάνει την ποιότητα ζωής!

Η καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ασθενείς αυξάνει την ποιότητα ζωής!

Οι αντικαρκινικές θεραπείες σχετίζονται με συμπτώματα, τα οποία μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η σωστή, επομένως, και πλήρης περιγραφή των συμπτωμάτων, από τους ίδιους τους ασθενείς είναι κρίσιμης σημασίας για την σωστή και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Σύμφωνα με μελέτες, η επαρκής καταγραφή και συλλογή των συμπτωμάτων, από τους ίδιους τους ασθενείς, συνδέεται άμεσα με την κλινική έκβαση της θεραπείας.

Η αναφορά, καταγραφή και συλλογή των συμπτωμάτων κατά τη θεραπεία του καρκίνου, από τους ίδιους τους ασθενείς, η οποία απαιτεί στοχευμένη συζήτηση μαζί τους, αποτελεί τη χρυσή μέθοδο για την περιγραφή των υποκειμενικών συμπτωμάτων τους. Ένα συμπτώματα ή μια τοξικότητα, που καταγράφεται με λεπτομέρεια, από τον ίδιο τον ασθενή, αποτελεί την άμεση αναφορά της κατάστασής του,  χωρίς να έχει τροποποιηθεί ή αξιολογηθεί από το γιατρό. Αντίθετα, διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπτώματα των ασθενών υποεκτιμώνται από τους κλινικούς γιατρούς, όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης, και τη βαρύτητα της τοξικότητας.

Σε μελέτη με τίτλο: «Ο ρόλος των συμπτωμάτων που αναφέρουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί ασθενείς, που λαμβάνουν ενεργό αντικαρκινική θεραπεία: επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών», που δημοσιεύτηκε στο  Supportive Care in Cancer, η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της τοξικότητας, τα οποία κατέγραψαν οι ίδιοι οι ασθενείς, συμπεριλήφθηκαν στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι ασθενείς που πήραν μέρος στην έρευνα ελάμβαναν ενεργό αντικαρκινική θεραπεία, ως εξωτερικοί στην ημερήσια νοσηλεία.  

Νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στον ογκολογικό τομέα, ενημέρωναν τους ασθενείς για το σκοπό και τη σπουδαιότητα της καταγραφής των συμπτωμάτων τους όταν γίνονται από τους ίδιους, και τους εξηγούσαν πως θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια της EORTC QLQ-C30, πριν τους τα δώσουν για να καταγράψουν τα συμπτώματα και τις τοξικότητες. Ο κάθε ασθενής συμπλήρωνε δύο ερωτηματολόγια, ένα στην έναρξη της θεραπείας και το δεύτερο ένα μήνα αργότερα. Ακολούθως, οι νοσηλευτές συνέλεγαν τα ερωτηματολόγια και τα έδιναν στους γιατρούς πριν από την επίσκεψη.

Σημαντικά καλύτερη ήταν η μέση γενική ποιότητα ζωής για την κόπωση, τον πόνο και την απώλεια όρεξης, σε σύγκριση με την ομάδα που ακολούθησε τη συνήθη επίσκεψη στο γιατρό. Οι ασθενείς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι (92%) και ανέφεραν ότι το ερωτηματολόγιο αναφοράς των συμπτωμάτων τους ήταν ένα αξιόλογο και αξιόπιστο εργαλείο που αυξάνει την επικοινωνία με το γιατρό τους. Η θετική επίδραση του ερωτηματολογίου στην ποιότητα ζωής ήταν σχετικά γρήγορη και διαπιστώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της μελέτης.

Συμπερασματικά:

Η εισαγωγή και καταγραφή των συμπτωμάτων από τους ίδιους τους ασθενείς στην κλινική πρακτική, με τον ενεργό ρόλο των εξειδικευμένων νοσηλευτών, ήταν δυνατή και πραγματοποιήσιμη και συνδέθηκε με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε σύγκριση με την παραδοσιακή ιατρική επίσκεψη. Τα παραπάνω αποτελέσματα ενθαρρύνουν την ευρεία εφαρμογή της καταγραφής των συμπτωμάτων από τους ίδιους τους ασθενείς στην κλινική πρακτική, όπως άλλωστε έχει διαπιστωθεί και σε μεγάλο αριθμό μελετών, τα τελευταία χρόνια.           

Πηγή

Baratelli C, et al. The role of patient-reported outcomes in outpatients receiving active anti-cancer treatment: impact on patients’ quality of life. Supportive Care in Cancer 2019;27:4697-4704

Περισσότερα νέα


Εγγραφείτε στην mycancer.gr σήμερα

Θα μαθαίνετε νέα και εξελίξεις σχετικά με τη φροντίδα της υγείας σας.

Εγγραφείτε τώρα
Επικοινωνία